Kroner lages individuelt til hver pasient, og behandlingen innebærer to besøk.

Ved større tap, eller mangel på tann, vil det være nødvendig men en mer solid erstatning enn en fylling.
Da benytter vi oss av en porselenskrone, som gjenskaper funksjon og utseende.

Når det mangler en tann eller ? og det er behov for å erstatte denne eller disse, fremstilles den en bro.
Dette innebærer at man fester broen til støttetenner nær luken.
Det vil alltid fremstilles en midlertidig løsning som man går med mellom de to besøkene under krone/brobehandlingen.