Vi bruker utelukkende tannfargede fyllingsmaterialer av typen plastcompositt.